Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Komunikaty-organizacja pracy szkoły od 25 maja br.

KOMUNIKATY MEN

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.

 

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o wypełnienie i odesłanie do wychowawcy klasy poniższej ankiety:

ANKIETA  (klasy 1-3)

 Informacje o procedurach oraz dokumenty dla rodziców klas 1-3 (do wypełnienia)

 

 Konsultacje w szkole 

 Informacje o procedurach oraz dokumenty dla rodziców klas 4-8 (do wypełnienia)