Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Organizacja nauki w szkole po feriach

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, funkcjonowanie szkoły zostaje podporządkowane wytycznym opracowanym przez MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć w klasach I-III rodzice otrzymują za pomocą dziennika elektronicznego.

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Informacje Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 SP  - materiały

 

Pismo Prezydenta m. st. Warszawy do Rodziców

 

Procedura organizacji pracy SP 385 od 18.01.2021 r.