Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Webinary dla rodziców

Szanowni Rodzice,

uprzejmy informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu

Reaguj i wspieraj. 

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w naucena odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatnew organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicomi i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców. Poniżej tematyka i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Będziemy dołączać linki do adresów z dostępem do webinaru. Pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/ohhXySQM4g8

Tematyka webinarów:

  1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci iPotrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii (21.01.2021r. godz.18.00)
  2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online (11.02.2021r. godz.18.00)
  3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo,Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo,ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, aczego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku wcyfrowym świecie? (25.02.2021r. godz.18.00)