Nasze atuty

Co wyróżnia naszą placówkę

 

 • Miła, serdeczna atmosfera
 • Wysoki poziom edukacyjny
 • Stabilna kadra pedagogiczna
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Ważne sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych
 • Aktywny Samorząd Uczniowski i Klub Wolontariusza
 • Atrakcyjne wyjazdy śródroczne i wakacyjne
 • Systematyczne wypady do teatrów
 • Cykliczne imprezy:
 • Świeto szkoły
 • Święto Wiosny
 • Festiwal Nauki
 • Ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • Estetyczny budynek ze zniesionymi barierami architektonicznymi
 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • Nowoczesny kompleks boisk
 • Piękne położenie w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
 • Pyszne obiady w stołówce szkolnej