Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów

 

Wyniki egzaminów ośmioklasty w roku szkolnym 2018 - 2019

 

 

Egzamin w roku szkolnym

Wynik w skali staninowej*
Język polski
Matematyka Język obcy
                             2018/19 najwyższy bardzo wysoki bardzo wysoki 
       

*Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.

 

 

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017 - 2019

 

 Egzamin
w roku szkolnym
Wynik w skali staninowej*
  Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Język obcy
Język polski Historia i Wos Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski
         2017/18 bardzo wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki           bardzo wysoki   bardzo wysoki 
         2018/19 bardzo wysoki  bardzo wysoki   bardzo wysoki           bardzo wysoki   bardzo wysoki 

 

*Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.