Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów

 

Wyniki egzaminów ośmioklasisty w latach szkolnych 2018 - 2020

 Egzamin
w roku szkolnym
Wynik w skali staninowej*
Język polski Matematyka Język obcy
2020/21 bardzo wysoki bardzo wysoki najwyższy
2019/20 bardzo wysoki najwyższy najwyższy
2018/19 najwyższy bardzo wysoki bardzo wysoki 

*Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.

 

 

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach szkolnych 2017 - 2019

 

 Egzamin
w roku szkolnym
Wynik w skali staninowej*
  Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Język obcy
Język polski Historia i Wos Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski
         2017/18 bardzo wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki           bardzo wysoki   bardzo wysoki 
         2018/19 bardzo wysoki  bardzo wysoki   bardzo wysoki           bardzo wysoki   bardzo wysoki 

 *Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.