Doradzwo Edukacyjno Zawodowe

 

Program doradztwa zawodowego realizowany jest w szkole przez doradcę zawodowego.

 

_________________________________________

 

 

 

W latach 2017-19 w SP 385 zrealizujemy

regulamin doradztwoPROJEKT opis projektu

„Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System

Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

 

plakat