Nauczyciele

Nauczyciele - dyrekcja

Dyrektor SP 385 w Warszawie - mgr Danuta Krzyżanowska
Wicedyrektor - mgr Kinga Sadlej
Wicedyrektor - mgr Małgorzata Szyszko