Nauczyciele

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

przewodniczący - mgr Małgorzata Haligowska

mgr Beata Chromik

mgr Anna Dudek

mgr Ewa Knop

mgr Małgorzata Haligowska

mgr Ewa Komuda

mgr Marta Piotrowska

mgr Katarzyna Pszkit

mgr Magdalena Steciuk

mgr Aleksandra Lesińska

 

Wychowawcy w świetlicy

 

mgr Małgorzata Bielecka

mgr Patrycja Król

mgr Justyna Komoda

mgr Beata Olewska