Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Zespół nauczycieli humanistów
przewodniczący
- mgr Hanna Grodzka - Figzał

 

nauczyciele języka polskiego


mgr Hanna Grodzka - Figzał
mgr Edyta Maruszak
mgr Anna Rutkowska-Krysztofik

mgr Katarzyna Majewska

mgr Marta Milczarek

nauczyciele historii i wos-u

mgr Anna Matusiak-Malinowska
mgr Mirosława Wiesiołek

mgr Jacek Drejerski

 

nauczyciel muzyki

 mgr Agnieszka Bemowska

nauczyciel plastyki

 mgr Marzena Rybnikow

 

nauczyciele religii

mgr Elżbieta Ślesicka

mgr Barbara Kłopotowska

       mgr Joanna Wróbel

 


 

nauczyciele etyki

 mgr  Mirosława Wiesiołek

mgr Małgorzata Haligowska