Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
przewodniczący
- mgr Małgorzata Maciążek

 

nauczyciele matematyki

 

mgr Ewa Tucholska

mgr Iwona Kerschke

mgr Barbara Nowak

mgr Iwona Wrzosek

mgr Dorota Ziółkowska

mgr Maciej Woronecki

 

nauczyciel biologii

 

mgr Piotr Banaszek

 

nauczyciel przyrody

 

Karolina Bieniak

 

 nauczyciel geografii

 

mgr Małgorzata Maciążek

 

nauczyciel fizyki

 

mgr Artur Lenkiewicz

 

nauczyciel chemii

 

mgr Ewa Grochowska

 

nauczyciele informatyki

mgr Małgorzata Szyszko

mgr Małgorzata Wasiura

 

nauczyciel zajęć technicznych

 

mgr Wioletta Kurowska

 

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 

mgr Gerard Snopek