Nauczyciele

Nauczyciele wychowania fizycznego

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
przewodniczący
- mgr Gerard Snopek

 

mgr Katarzyna Gutowska-Bąk

mgr Jolanta Rybicka

mgr Elżbieta Czajka

mgr Piotr Banaszek

mgr  Gerard Snopek

mgr Łukasz Pawlikowski

mgr Marek Mroczkowski