Zespół psychologiczno-pedagogiczny w SP 385 zaprasza do współpracy. Jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy, nurtują Was pytania dotyczące waszego dziecka, czekamy codziennie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie spostrzeżenia i sugestie w sprawach naszej młodzieży.

Oferujemy wsparcie m.in. w zakresie pojawiających się trudności opiekuńczo-wychowawczych, podejmowanych przez młodzież próbach zachowań ryzykownych, udzielania pomocy socjalnej oraz doradztwa zawodowego.

                          

Dzień tygodnia

p. Katarzyna Wiercioch

psycholog

p. Iwona Lipska

pedagog

doradca zawodowy

p. Anna Brzozowska

pedagog

Poniedziałek

8.50 - 15.50

9.00 - 15.00

8.00- 14.40

Wtorek  

8.50 - 13.50

8.45 - 15.00

9.50 - 16.20

Środa 

8.00 - 15.30

8.45 - 15.00

8.00 - 13.15

Czwartek

8.00 - 13.30

8.45 - 15.00

8.00 - 13.35

Piątek

8.00 - 14.00

8.45 - 15.00

8.00 - 13.30 

 

Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:

W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

  1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. 
  2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych. 
  3. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 
  4. Koordynowanie prac zespołu dokonującego badań dojrzałości szkolnej dzieci. 
  5. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci. 
  6. Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Czytaj więcej...

Terapia pedagogiczna

W Naszej Szkole  od września 2018 r. działa gabinet terapii pedagogicznej. Znajduje się w pokoju nr 2.

Co roku na podstawie opinii pedagogicznych, które posiadają podopieczni uczniowie organizujemy zajęcia terapeutyczne, w dogodnym dla podopiecznych czasie oraz formie. (Niejednokrotnie organizujemy również zajęcia w oparciu
o sugestie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bądź nauczycieli polonistów
i wstępną diagnozę ewentualnych trudności w czytaniu i pisaniu, którą wykonuje pedagog i psycholog.)

Czytaj więcej...