W Polsce istnieje szereg organizacji zajmujących się problematyką ochrony dzieci przed niebezpiecznymi treściami zamieszczanymi w Internecie. Do organizacji non profit (rozumianych jako takie, które nie czerpią funduszy z racji udostępnienia wspomnianych informacji) zaliczyć należy:

 

Fundacja/Projekt/Program

Adres strony www

Fundacja Dzieci Niczyje

www.sieciaki.pl

Fundacja Kidprotect.pl

www.kidprotect.pl

NASK

www.dyzurnet.pl

Projekt onlinechildprotection.org

www.onlinechildprotection.org

Program Komisji Europejskiej Safer Internet

www.dzieckowsieci.pl

Projekt ?Dziecko w sieci?

www.saferinternet.pl

Projekt helpline.org.pl

www.helpline.org.pl

CERT Polska (Computer Emergency Response Team)

www.cert.pl