O szkole

O Szkole Podstawowej nr 385 ogólnie

 

Szkoła Podstawowa nr 385 w Warszawie jest placówką publiczną. Istnieje od 2017 roku. Została utworzona w wyniku dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

Ustawy wprowadzające reformę edukacji:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

 

Znajduje się w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, na osiedlu Stara Miłosna.

 

Szkoła otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

W roku szkolnym 2019/20 uczęszcza do niej 575 uczniów (dane ze stycznia 2020 r.)

Uczniowie uczą się w 24 klasach: 22 klasy SP (1 - 8) oraz 2 oddziały przedszkolne.

 

Uczniowie mają możliwość uczenia się następujących języków obcych:  angielski, niemiecki, hiszpański.