Okolica

Stara Miłosna aktualnie jest osiedlem w dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy, a jej udokumentowana historia, jako jedynej z tego zespołu miejskiego, sięga wieku XIV. Według najstarszych źródeł, pierwotna jej nazwa to Miłosina, następnie Miłośnia, Miłośna. Obecna nazwa - Stara Miłosna, jest nazwą stosunkowo młodą, ukształtowaną przy końcu XIX lub na początku XX wieku. Poważną rolę w tym odegrało powstanie i rozwój przystanku kolejowego "Miłosna", przy linii kolei terespolskiej. Jeszcze bowiem w roku 1885, kiedy wydano Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,, pod hasłem "Miłosna" napisano między innymi:"Wieś i osada, powiat warszawski, gmina Wawer, parafia Wiązowna. Leży śród piaszczystych wzgórz pokrytych lasami; (w) odległości 14 wiorst od Warszawy. Posiada stacyą drogi żelaznej warszawsko-terespolskiej; (w) odległości 17 wiorst od Warszawy była stacya pocztowa przy drodze bitej idącej z Warszawy do Lublina."

 

Pochodzenie nazwy "Miłosna" do dziś budzi kontrowersje. Jedna z koncepcji głosi, że imię tej miejscowości nadała roślina o nazwie "miłosna górska" (adenostyles alliariae), prawdopodobnie licznie porastająca w średniowieczu bagienne tereny u stóp naszych wydmowych wzgórz.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do poznania szaty roślinnej terenu, na którym znajduje się Stara Miłosna.
Autorką interesującej pracy na ten temat jest pani Teresa Małysz - nauczyciel biologii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej. Obecnie pracuje w świetlicy TPD funkcjinującej przy naszym gimnazjum.

Poniżej zamieszczamy fragmenty z tej pracy. Osoby zainteresowane głębszym poznaniem tematu zapraszamy do naszego gimnazjum.
Przytaczamy cytaty:

Cytat 1:

"GEOMORFOLOGIA"

Badany teren jest częścią wielkiej równiny położonej w rozgałęzieniach dolin fluwioglacyjnych Pra-Wisły, na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego /Klimaszewski 1978/. podłoże geologiczne zbudowane jest przeważnie z fluwioglacyjnych osadów lodowcowych. Są to piaski luźne lub gliniaste przewarstwione gliną ilastą lub iłami.

W plejstocenie omawiany obszar znalazł się w bezpośrednim lub pośrednim zasięgu czterech zlodowaceń /Nowak, Śmierzchalska 1972/. W czasie zlodowacenia podlaskiego, analogicznie jak w całej Kotlinie Warszawskiej, odbywała się tu glacjalna akumulacja piasków.

Czytaj więcej...