Zajęcia w szkole odbywają się w pracowniach przedmiotowych, które znajdują się na w różnych częściach szkoły.

 

PARTER

pracownie przedmiotowe

 

nr sali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĘTRO

pracownie przedmiotowe

 

nr sali 

 Pracownia pastyczna i techniczna

4

 Pracownia informatyczna

104

Pracownia językowa

5

 Pracownia biologiczna

105

Pracownia komputerowa i językowa

6

 Pracownia chemiczna 

110

Pracownia historyczna

7

 Pracownia geograficzna i fizyczna 

111

Edukacja przedszkolna

9

Pracownia językowa

113

Edukacja przedszkolna

10

 Pracownia matematyczna

114

Edukacja wczesnoszkolna

11

Pracownia polonistyczna

115

Edukacja przedszkolna

12

Pracownia językowa

116

Edukacja przedszkolna

13

 Pracownia polonistyczna

117

Edukacja wczesnoszkolna

16

 Pracownia polonistyczna

207

Edukacja wczesnoszkolna

17

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

18

 

 

ŚWIETLICA

19

 

 

 Pracownia językowa

46

 

 

 Pracownia matematyczna

49