Ważne terminy

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Ważne terminy w roku szkolnym 2021/22:

 

  1 września 2021 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

13 października 2021 r. - obchody Dnia Edukacji Narodowej - pasowanie klas I na uczniów 

14 października 2021 r. - obchody Dnia Edukacji Narodowej

  1 listopada 2021 r. - Dzień Wszystkich Świętych (dzień wolny)

10 listopada 2021 r. - obchody Święta Szkoły - projekt edukacyjny

11 listopada 2021 r. - Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć)

 3 grudnia 2021r. wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

22 grudnia 2021 r. - Jasełka

23 - 31 grudnia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna

 5 stycznia 2022 r. - wystawienie śródrocznych ocen w dzienniku

 6 stycznia 2022 r. - Trzech Króli (dzień wolny od zajęć)

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - ferie zimowe

19 marca  2022 r. - obchody 1 Dnia Wiosny (Festiwal Piosenki Obcojęzycznej) - projekt edukacyjny

14 - 19 kwietnia  2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia 2022 r.-  obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

  3 maja 2022 r. - Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od zajęć)

13 maja 2022 r. - Festiwal Nauki (projekt edukacyjny)

20 maja 2022 r.wystawienie przewidywanych ocen rocznych i ocen zachowania

24, 25, 26 maja 2022 r. - egzaminy ośmioklasistów

  1 czerwca 2022 r. - Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka

13 czerwca 2022 r. wystawienie ocen rocznych w dzienniku

16 czerwca 2022 r. - dzień wolny od zajęć (Boże Ciało

24 czerwca 2022 r.  - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. - wakacje

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi:

(po uzgodnieniu z RR)

 

12 listopada 2021 r. - dzień wolny od zajęć (piątek po 11 listopda)

 7 stycznia 2022 r. - dzień wolny od zajęć (piątek po święcie Trzech Króli)

 2 maja 2022 r. - dzień wolny od zajęć (poniedziałek przed 3 maja)

24, 25, 26 maja 2022 r. - dni wolne od zajęć - egzaminy klas ósmych

17 czerwca 2022 r. - dzień wolny od zajęć (piątek po Bożym Ciele)

 

 

Spotkania z rodzicami (godz. 18.30):

 

14 września 2021 r. (wtorek) - klasy 0-3, zebranie obowiązkowe

15 września 2021 r. (środa) klasy 4-8, zebranie obowiązkowe

 

19 października 2021 r. - dzień otwarty (wtorek) klasy 0-3

20 października 2021 r. - dzień otwarty (środa) klasy 4-8

 

16 listopada 2021 r. - dzień otwarty (wtorek) klasy 0-3

17 listopada 2021 r. - dzień otwarty (środa) klasy 4-8

 

14 grudnia 2021 r. - zebranie obowiązkowe (wtorek) klasy 0-3 (inform. o ocenach przewidyw.) - on-line

15 grudnia 2021 r. - zebranie obowiązkowe (środa) klasy 4-8 (inform. o ocenach przewidyw.) - on-line

 

18 stycznia 2022 r. - zebranie obowiązkowe (wtorek) klasy 0-3 (wywiadówka po I półroczu) - on-line

19 stycznia 2022 r. - zebranie obowiązkowe (środa) klasy 4-8 (wywiadówka po I półroczu) - on-line

 

22 marca 2022 r. - dzień otwarty (wtorek) klasy 0-3

23 marca 2022 r. - dzień otwarty (środa) klasy 4-8

 

26 kwietnia 2022 r. - dzień otwarty  (wtorek) klasy 0-3

27 kwietnia 2022 r. - dzień otwarty (środa) klasy 4-7, zebranie dla kl. 8

 

31 maja 2022 r. - zebranie obowiązkowe (wtorek) klasy 0-3 (inform. o ocenach przewidywanych)

 1 czerwca 2022 r. - zebranie obowiązkowe (środa) klasy 4-8 (inform. o ocenach przewidywanych)