Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Na stronie Biura Edukacji znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkonych oraz do szkół podstawowych:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

 

 

 

Dokumenty wewnętrzne:

 

Podanie o przyjęcie do SP 385

 

(proszę drukować dwustronnie)

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczenie o wysokości dochodu 

(dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych)

 

Oświadczenie - zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie

 

Zgłoszenie ucznia do świetlicy