Rekrutacja

 REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ

 

DOKUMENTY dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy sportowej:

 

Regulamin rekrutacji do klas sportowych   pdf button

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej   pdf button

Podanie o przyjęcie do klasy sportowej   pdf button

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów   pdf button

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy sportowej   pdf button

 

Informacja o teście sprawności fizycznej   pdf button

 

Przypominamy, żę uczniowie przystępujący do testu sprawności fizycznej

powinni posiadać orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia.

 

 Oświadczenie o stanie zdrowia  pdf button

 

Próba sprawności fizycznej - 4 maja br. (wtorek) o godz. 14.00.

UWAGA! - Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2021/21 znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:

 

Rekrutacja | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

Rekrutacja do oddzaiałów przedszkolnych (harmonogram, kryteria):

Przedszkolaki | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej (plan naboru, harmonogram, kryteria):

Szkoła podstawowa | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

 

Dokumenty wewnętrzne:

 

Podanie o przyjęcie do SP 385

 (proszę drukować dwustronnie)

 

 

DOKUMENTY dla RODZICÓW

 

Pakiet ucznia - zgodny z RODO

 

Pakiet wychowanka - zgodny z RODO