Ważne dokumenty

 

Koncepcja funkcjonowania SP 385 w Warszawie

 

 STATUT Szkoły Podstawowej nr 385

 

 Aneks do WZO - nauczanie zdalne

 

 

REGULAMINY

 

REGULAMIN SZKOLNY

 

Regulamin wypożyczania podręczników w SP 385

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny dla SP nr 385 - rok szkol. 2021/22

 

 

Bezpieczeństwo w SP 385 w Warszawie

 

 

 

DOKUMENTY dla RODZICÓW

 

Pakiet ucznia - zgodny z RODO

 

Pakiet wychowanka - zgodny z RODO 

 

 

PROCEDURY zwalniania z wf i 2 jęz. obcego

 

 Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego

 

 Procedura uzyskiwania zwolnienia z drugiego języka

 

 

 

 

 

 

Informacje o KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH i INTERDYSCYPLINARNYCH

dla szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021-22

 

Informacje w zakładce KONKURSY PRZEDMIOTOWE