Wykaz konkursów szkolnych

Konkurs SUPER KLASA

Szkolny konkurs SUPER KLASA

stanowi integralną część programu wychowawczego naszego gimnazjum, którego motto brzmi:

SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ

 

 regulamin konkursu "Super Klasa"

kryteria oceny

 

Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. nauka, zachowanie, wolontariat, czytelnictwo, projekty edukacyjne, kreatywność, dekoracje klasowe, odpowiedni strój szkolny.

Celem konkursu jest:

 

 • wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły,
 • tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły,
 • wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych,
 • propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności,
 • integracja społeczności klasowych poprzez wspólne działanie,
 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących,
 • rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego;
 • zachęcanie do obcowania z literaturą piękną,
 • włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursu,

Zadaniem konkursu SUPER KLASA jest uczyć, bawić i wychowywać.