W styczniu 2018 roku (08.01.2018– 24.01.2018r,) uczniowie SP 385 wzięli udział w międzynarodowym przedsięwzięciu, a dokładnie w Międzynarodowym projekcie wymiany organizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży w Łodzi  przy partnerstwie Fundacji Wioski Dziecięcej Pestalozzi w Trogen/ Szwajcaria.

W projekcie wzięło udział 11 uczniów i 2 nauczycieli (Krystyna Szlejzer i Barbara Nikiforuk).

Zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Uczestniczenie w warsztatach  z zakresu komunikacji międzykulturowej, zwalczania dyskryminacji, tożsamości, rozwiązywania konfliktów i praw dziecka.
  • Projekt radiowy – przygotowanie audycji na żywo w radiu Power-up.
  • Współpraca z młodzieżą z Serbii.

 

Czytaj więcej...

Międzynarodowa wymiana w Szwajcarii

W ostatnim czasie nasza szkoła została włączona do programu międzynarodowej wymiany językowej organizowanej przez Europejskie Centrum Młodzieży w Łodzi i szwajcarską fundację Kinderdorf  Pestalozzi w Trogen. Uczestnicy wymiany przez 2 tygodnie zamieszkiwali wioskę dziecięcą mieszczącą się w Trogen, gdzie wraz z młodzieżą z Serbii uczęszczali na zajęcia prowadzone, przez naszych szwajcarskich opiekunów. 

Czytaj więcej...

Spotkanie z młodzieżą z Serbii                  

W dniach 08.01-24.012018r. wraz z 11 uczniami z naszej szkoły udaliśmy się na wycieczkę w ramach projektu międzynarodowego z pomocą Pestalozzi Children's Fundation. Polegała ona głównie na wymianie międzykulturowej; 40 uczniów z Polski oraz 40 z Serbii wyjechało do Szwajcarii,a dokładnie do wioski dziecięcej w Trogen, gdzie dzięki wspólnemu spędzaniu czasu(na zajęciach oraz po) mieliśmy się integrować.

Czytaj więcej...

Przygoda w Niemczech

Ostatni tydzień września 2017 roku był wyjątkowy i absolutnie niepowtarzalny, ponieważ właśnie wtedy my, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 385, wyruszyliśmy w podróż do Schleiden w celu nawiązania nowych przyjaźni i przeżycia jedynej w swoim rodzaju przygody. Mam na myśli wymianę międzynarodową. Projekt ten ma na celu przełamywania barier językowych oraz stereotypów, które są nieodłączną częścią dzisiejszego świata.

 

Czytaj więcej...